Contact

Contact formulier voor het maken van een afspraak.


CONTACT DETAILS


ADRES

Mahoniestraat 51telefoon

0639324929

EMAIL

studio@relax4all.info

 
 
 
 
 

Wil je een afspraak verzetten, geen probleem.

Doe dit dan 48 uur van te voren kostenloos, zo hoef ik niemand tereul te stellen en kan ik andere afspraken inplannen.

Niet geanuleerde afspraken worden in rekening gebracht!

Let op: Donderdag gesloten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Studio-Relax4all gevestigd aan de Mahoniestraat 51 5925HD Venlo

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contact gegevens:

www.relax4all.info Mahoniestraat 51 5925HD VenloPersoonsgegevens die wij verwerken


Studio-Relax4all verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


Studio-Relax4all verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Het afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Studio-Relax4all bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 15 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden


Studio-Relax4all verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Studio-Relax4all gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Studio-Relax4all neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via studio@relax4all.info. Studio-Relax4all heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:


Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Digitaal cliëntendossier ( indien nodig) dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord

Regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden, doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio@relax4all en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studio@relax4all.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio-Relax4all wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Copyright © All Rights Reserved